Uwaga Komunikat!


Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1931), Wójt Gminy Gruta polecił wprowadzenie pracy zdalnej w UG w Grucie oraz w GOPS w Grucie w okresie od 3 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku, w systemie rotacyjnym, umożliwiającym dalsze codzienne funkcjonowanie Urzędu.
Urząd pozostaje nadal otwarty w przyjętych dotychczas dniach i godzinach funkcjonowania, zasady korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Brodnicy również pozostają bez zmian. Obsługa klientów Urzędu Gminy w Grucie odbywa się na dotychczasowych zasadach określonych w treści Komunikatu Wójta Gminy Gruta z dnia 7 października 2020 roku.