Uwaga – komunikat dot. szpitala


szpital_komunikat

Od 16.03.2020 r. wszyscy pacjenci (w tym osoby kierujące się do POZ-u oraz poradni specjalistycznych) przechodzić będą triage (wywiad epidemiologiczny oraz pomiar temperatury ciała). Osoby, które zostaną uznane za niepodejrzane o zakażenie koronawirusem, otrzymają dokument uprawniający do wejścia do :

  • -poradni specjalistycznych,
  • -laboratoriów,
  • -pracowni obrazowych,
  • -POZ-tu,
  • -budynku O (obecnie część szpitalu niezakaźna),
  • -kompleksu dziecięcego .

Osoby, u których stwierdzone zostanie podejrzenie zakażenia koronawirusem, będą oczekiwały na wynik badania w kierunku zakażenia w budynku M lub odesłane na kwarantannę domową.

Pacjenci zgłaszający się do ambulatorium chemioterapii podlegają weryfikacji telefonicznej.

Od 16.03.2020 r. Laboratorium Analityczne będzie przyjmowało pacjentów tylko w pilnych przypadkach. W razie pytań proszę o kontakt pod numer telefonów: 566414585, 566414581.
Odbiór wyników należy ustalić telefonicznie 566414589.

Rejestracja do Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej od 16.03.2020 r. będzie odbywać się drogą elektroniczną na adres
e-mail: rejestracjaradiologia@bieganski.org lub telefonicznie 566414619, 566414599, 566414609.
Odbiór wyników należy ustalić telefonicznie 566414609.

Rejestracja do Zakładu Medycyny Nuklearnej od 16.03.2020 r. odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres e-mail : scyntygrafia@bieganski.org lub telefonicznie 566414621
Odbiór wyników należ ustalić telefonicznie 566414621

Od 17.03.2020 r. wszystkie planowe badania obrazowe (RTG, MRI, TK, USG, medycyna nuklearna) zostaną przesunięte na późniejsze terminy.
Od tego dnia wykonywane będą tylko badania pilne.