Uroczyste odsłonięcie tablicy.


W ubiegłą niedzielę w kościele parafialnym w Grucie podczas porannej Mszy Świętej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. prał. Jan Augustyna Skwiercza – długoletniego proboszcza gruckiej parafii.
W uroczystości prowadzonej z inicjatywy ks. kan. Henryka Szczodrowskiego, brał udział również Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, członkowie rodziny ks. Skwiercza oraz wierni. Przypomnijmy, że ks. prał. Jan Augustyn Skwiercz z urodził się 20 listopada 1912 r., w Połchowie koło Pucka. W 1934 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dnia 4 czerwca 1939 r., przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Konstantyna Dominika, a 6 czerwca odprawił Mszę św. prymicyjną. Dokładnie w 60. rocznicę prymicji odprawił Mszę św. w koncelebrze z Ojcem Świętym w Pelplinie. Jan Paweł II udzielił diamentowemu Jubilatowi papieskiego błogosławieństwa. Od 1957 r., przez 40 lat ks. Skwiercz pełnił funkcję dziekana dekanatu radzyńskiego. W 1997 r. papież Jan Paweł II włączył go do grona swoich kapelanów honorowych.
W dniu 29 kwietnia 1999r. ks. prał. Jan Skwiercz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za długoletnią pracę duszpasterską i wybitne zasługi w działalności społecznej. Rada Gminy Gruta 31 lipca 2001r., Uchwałą XX/157/01 nadała ks. Prałatowi Janowi Skwierczowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gruta. Niespotykanym wręcz faktem jest, że ks. prał. Jan Skwiercz od września 1939r. do śmierci nieprzerwanie przebywał na tej samej parafii przez 72 lata kapłaństwa.
Zmarł w dniu 25 kwietnia 2011 roku.