Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II WŚ


Dnia 01.09.2020 r. władze Gminy Gruta w symboliczny sposób upamiętniły 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci o poległych i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 złożono symboliczne wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach upamiętniających wydarzenia tamtych lat brali udział m.in. Wójt Gminy Gruta – Pan Waldemar Kurkowski wraz
z Z-cą Wójta Panem Tomaszem Groszewskim i Sekretarzem Gminy – Panią Sabiną Kamińską. Swój hołd poległym oddali również Sołtysi: Pani Małgorzata Taranowicz, Pani Beata Osmańska, Pan Kazimierz Wojtaszewski oraz Pan Henryk Zalewski oraz Mieszkańcy Gminy. Delegacje odwiedziły Cmentarz Wojenny w Mełnie, pomnik ofiar i pomordowanych pod gmachem Urzędu Gminy w Grucie, pomnik pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej, pomnik ofiar II wojny światowej w Słupie-Młyn, miejsce spoczynku śp. płk Floriana Laskowskiego, patrona szkoły podstawowej w Grucie, pomnik ofiar na cmentarzu parafialnym w Grucie oraz symboliczny krzyż – zbiorową mogiłę na terenie Rezerwatu Doliny Osy upamiętniającą mordy hitlerowców na lokalnej ludności. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. kanonika Henryka Szczodrowskiego oraz ks. Tomasza Jankowskiego o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Grucie.
Pamiętając o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni, Wójt Gminy Gruta składa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do symbolicznych obchodów dzisiejszej rocznicy. Przy tej okazji władze gminy składają kombatantom, rodzinom pomordowanych oraz wszystkim uczestnikom wydarzeń tamtych lat podziękowania za ofiarność i trud walki o wolną Polskę oraz życzenia jak najlepszego zdrowia, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że tragiczna historia tamtych lat już nigdy nie powróci.