Umowa z zakładem karnym


W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał umowę z Dyrektorem Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu mjr Krystianem Wasińskim w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych do prac na terenie gminy Gruta.  W ten sposób codziennie na teren gminy Gruta trafi 2 skazanych, którzy w ramach odbywanej kary pozbawienia wolności będą świadczyć pracę na rzecz Mieszkańców naszej gminy. Osadzeni z Zakładu Karnego będą pracować w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. Mamy nadzieję, że dzisiejsza umowa to początek dobrej i trwałej współpracy!