Umowa na zakup samochodu pożarniczego podpisana!


W dniu dzisiejszym tj. 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy Gruta podpisana została umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN z napędem 4×4 dla jednostki OSP Gruta.
Dokument swoimi podpisami sygnowali Wójt Gminy Gruta i dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Waldemar Kurkowski oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie – Marian Piechowski.
Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w wysokości 450.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Gruta w wysokości 500.000,00 zł.

Zakupiony pojazd znacząco wzmocni potencjał ratowniczo-gaśniczy jakim dysponuje aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie, a także zapewni utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej i zwiększy bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Termin na dostarczenie samochodu przewidziany jest na 30.12.2022 r.