Trwają prace przy rewitalizacji plaży w Grucie.


Do tej pory poszerzono obszar plaży, wykonano ziemne prace elektryczne, zbudowano podbudowy po garaż i ławostoły, dokonano częściowych nasadzeń roślinności, założony został również nowy trawnik. Obecnie wykonywana jest podbudowa pod drewniany trakt prowadzący do pomostu i innych części plaży. Po zakończeniu budowy traktu nastąpi remont pomostu, budowa paleniska oraz montaż małej architektury plażowej, tj. leżaków, parasoli i palm.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wstępu na teren budowy !