Trwa remont trzech dróg powiatowych!


Trwają prace remontowe trzech odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta.
DP nr 1385c Orle-Gruta – długość remontowanego odcinka: 1027m,
DP nr 1402c Mełno-Boguszewo-Linowo – długość remontowanego odcinka: 295m,
DP nr 1401c Okonin-Dębieniec – długość remontowanego odcinka 640 m.
Oprócz wykonanych nakładek prace ponadto obejmują ścinkę i utwardzenie poboczy oraz wykonanie zjazdów do nieruchomości znajdujących się przy remontowanych odcinkach dróg.
Kierowców prosimy o cierpliwość oraz o zachowanie zasad bezpiecznego ruchu drogowego.