Trwa przebudowa schodów oraz wejścia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie.


Uwzględniając wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, utworzono taras przed budynkiem Biblioteki, który zwieńczy elegancka balustrada oraz przebudowano wejście do budynku. Wszystko zostanie obłożone wielowymiarowymi płytami granitowymi. Zakończenie remontu już niebawem. Prace wykonywane są system gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie.