Transport publiczny w gminie Gruta!


Szanowni Mieszkańcy!
 W dniu dzisiejszym podpisano umowę na organizację powiatowego transportu publicznego .Od dnia 3 stycznia 2022 roku w kierunku Grudziądza pojadą regularne autobusy kursujące przez teren gminy Gruta
Podpisanie umów miało miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Operatorem przewozów będzie firma IREX-TRANS z siedzibą w Bydgoszczy. W imieniu Gmina Gruta umowę podpisał Z-ca Wójta, Pan Tomasz Groszewski oraz Pani Halina Saucha – Skarbnik Gminy. Do odbudowy transportu publicznego oprócz naszej gminy przystąpiła również Gmina Grudziądz oraz Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. W ramach podpisanych umów publiczny transport pasażerski zostanie uruchomiony na linii: Słup-Jasiewo-Gruta-Orle-Salno-Dąbrówka Królewska-Salno-Annowo-Nicwałd-Wielkie Lniska-Grudziądz Intermache.
Pierwszy autobus w kierunku Grudziądza wyruszy w dniu 3 stycznia 2022 o godz. 6:23 z miejscowości Słup. W kierunku Grudziądza, wsiadając w Słupie będzie można pojechać również o godz. 9:23, 16:13 i 17:33. Autobusy w kierunku gminy Gruta startować będą spod Intermarche o godz. 5:10, 8:10, 15:00 i 16:20. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony Państwu już niebawem.
-Bilety jednorazowe i miesięczne będzie można zakupić u kierowcy bądź w punkcie kasowym na ul. Rapackiego w Grudziądzu. Transport da również możliwość przejazdu mieszkańcom gminy Gruta na jej terenie na wyżej wymienionej trasie.
-Aktualnie trwają prace związane m.in z przygotowywaniem przystanków i rozkładów jazdy. Zapraszamy do korzystania z transportu. Linia kursować będzie od poniedziałku do piątku w ciągu roku kalendarzowego z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.
-Cena biletu jednorazowego wynosić będzie 1,90 zł (przejazd na terenie gminy Gruta) 3,80 zł (dojazd do Grudziądza), bilet miesięczny 100% – 138,00 zł, bilet miesięczny ulgowy dla uczniów do 24 r.ż. 70,38 zł.
-Zachęcamy wszystkich do korzystania z przejazdów. Powstała linia zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy i kończy wielomiesięczne starania samorządu gminy Gruta zmierzające do odbudowy gminnych przewozów pasażerskich.
-Składamy podziękowania naszym partnerom, a w szczególności Panu Adamowi Olejnik- Staroście Powiatu Grudziądzkiego, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, który przyczynił się do sprawnego sfinalizowania sprawy oraz wspierał potrzeby gminy Gruta w przedmiocie odbudowy transportu publicznego!