Tabletki jodku potasu – Informacja !


Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Gruta otrzymała od Wojewody 9 510 szt. tabletek ze stabilnym jodkiem potasu. W sytuacji awaryjnej będą one dystrybuowane w Gminnych punktach dystrybucji.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych na Ukrainie).
 PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU JODKU POTASU GMINY GRUTA:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie dla Sołectwa Gruta;
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie dla Sołectw Gruta, Annowo, Nicwałd, Pokrzywno, Mełno Cukrownia;
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszewie dla Sołectw Boguszewo, Kitnowo, Mełno ZZD;
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach dla Sołectw Plemięta, Wiktorowo, Okonin;
 5) Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie dla Sołectw Słup, Orle, Jasiewo;
 6) Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie dla Sołectw Salno, Dąbrówka Królewska;
 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku dla Sołectwa Gołębiewko.
Jodek potasu ma być wydawany każdej osobie bez konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu.
Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.
Dawkowanie jodku potasu:
1 Noworodki do 1 miesiąca życia – Ćwierć tabletki- 16 mg
2 Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat – Pół tabletki – 32 mg
3 Dzieci w wieku od 3 do 12 lat -1 tabletka – 65 mg
4 Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci
w wieku powyżej 12 lat- 2 tabletki – 130 mg
5 Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) – 2 tabletki – 130 mg