Szansa dla osób szukających stabilizacji zawodowej zatrudnionych w ramach umów krótkoterminowych oraz umów zlecenie


Punkt Konsultacyjny projektu „Lepsza praca lepsza płaca” zaprasza do projektu osoby powyżej 29 roku życia  zamieszkałe w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, chełmińskim, wąbrzeskim, zatrudnione  na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, których dochód miesięczny nie przekracza 2.600 zł brutto.

Uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet do 27 000 zł, oraz wsparcie towarzyszące w postaci usług doradcy zawodowego i doradcy biznesowego.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel.: 577 909 989 i nr tel.  56 643 84 37 

Nabór trwa, liczba miejsc jest ograniczona.