Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty


Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Oświaty. Dzisiaj jest Wasze Święto — i z tej okazji, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia. Życzymy wielu sukcesów, zadowolenia z trudnej pracy nauczycielskiej i wszelkiej pomyślności, dziękując Państwu jednocześnie za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.

Życzymy Państwu, abyście odnaleźli w swojej niełatwej pracy nauczyciela życiowe spełnienie, by przyniosła ona satysfakcję i zadowolenie.

Bądźcie dla swoich uczniów mistrzami, autorytetami, a także wyrozumiałymi wychowawcami i opiekunami.

Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta wraz z Radnymi.