Sprawozdania z pobierania i badań wody z dnia 16-06-2021 dla lokalizacji zaopatrywanych przez SUW Plemięta