Spotkanie.


W dniu 30 marca br. Urząd Gminy w Grucie odwiedził Pan Ryszard Bober – Senator RP reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Podczas spotkania z Wójtem Gminy Gruta zostały poruszone bardzo ważne tematy dotyczące spraw regionu, a szczególności nowej perspektywy finansowej funduszy Unii Europejskiej. Ponadto spotkanie stało się okazją do rozmów dotyczących kierunku rozwoju rolnictwa oraz określenia potrzeb i pomocy dla polskich rolników.