Spotkanie z Dyrektorami


Z okazji Święta Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz gminy z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu gminy Gruta oraz Przedszkola Samorządowego w Mełnie. Podczas spotkania, Wójt Gminy Gruta złożył zgromadzonym gościom życzenia oraz przyznał nagrody i listy wyróżniające za pełną trudów i poświęceń pracę.