Spotkanie dotycząće przebiegu trasy S5.


Wczoraj w UG w Grucie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemara Kurkowskiego z Wójtem Gmina Świecie nad Osą Panem Ireneuszem Maj i Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Panem Krzysztofem Chodubskim w sprawie opracowania alternatywnego przebiegu trasy S5. Wspólne stanowisko wszystkich trzech samorządów doprowadziło do opracowania nowego alternatywnego przebiegu trasy S5, który uwzględnia przede wszystkim głos sprzeciwu mieszkańców trzech gmin. Zaproponowane rozwiązanie powoduje m.in. zaprojektowanie przebiegu trasy poza terenami zurbanizowanymi Linowa, Gołębiewka, Boguszewa i Kitnowa oraz Mełna ZZD za farmą wiatraków i wysypiskiem śmieci, jak również przesunięcie proponowanego dotychczas przebiegu w kierunku południowym na odcinku Wiktorowa, Plemiąt i Szumiłowa. Propozycja nowego przebiegu trasy zostanie przedstawiona Radnym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Gruta, a następnie jako wspólne stanowisko wszystkich samorządów zostanie przedstawiona do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, celem wdrożenia w życie. Jednocześnie zapewniamy, że brak zgody GDDKiA skutkować będzie zdecydowanym sprzeciwem samorządu w przedmiocie dotychczas proponowanych przebiegów tras i uniemożliwieniem budowy trasy S5 w wariancie niekorzystnym dla mieszkańców wszystkich trzech gmin. O dalszych etapach rozwoju sprawy będziemy informować Państwa ma bieżąco. Prosimy o udostępnianie tej informacji.