Spotkanie dot. przebiegu trasy S5 przez Gminę Gruta


Wczoraj, z udziałem przedstawicieli samorządów odbyła się Rada Techniczna budowy trasy S5, poświęcona wynikom dotychczasowych prac projektowych drogi ekspresowej. Z ramienia naszej gminy w spotkaniu brał udział m.in. Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski.
Podczas narady zaprezentowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, które zostaną przedstawione w styczniu 2023 roku do konsultacji społecznych. Jeden z wariantów (kolor pomarańczowy) stanowi wypracowane rozwiązanie i reprezentuje stanowisko przyjęte podczas gminnych konsultacji, przeprowadzanych z Mieszkańcami wiosną tego roku.
Przypominamy również, że stanowisko to zostało poparte stosowną uchwałą intencyjną Rady Gminy Gruta i stało się przedmiotem rozmów prowadzonych podczas spotkań Wójta Gminy Gruta w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Pokłosiem tych spotkań było m.in. wypracowanie wariantu pomarańczowego W1A, będącego odzwierciedleniem wyników konsultacji w naszej gminie.
Poniżej, przedstawiamy mapkę z wariantami przebiegu przez powiat oraz tabelę z terminami konsultacji.
Termin konsultacji dla gminy Gruta został przewidziany na dzień 17 stycznia 2023 roku.
Podczas spotkania Mieszkańcy otrzymają specjalne ankiety, w których będą mogli wybrać preferowany przez siebie wariant.
Państwa obecność w dniu spotkania jest niezmiernie ważna.
O kolejnych kwestiach będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o udostępnianie tej informacji.