Spotkania opłatkowe


W dniach 12 oraz 13 grudnia odbyły się spotkania opłatkowe, na które Wójt Gminy Gruta zaprosił przedstawicieli lokalnych oraz regionalnych instytucji państwowych, radnych, sołtysów, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów  gminnych  placówek oświatowych oraz przedstawicieli instytucji, z którymi Gmina Gruta współpracuje na co dzień. Waldemar Kurkowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gruta, Piotrem Dysiem złożyli wszystkim przybyłym życzenia świąteczne
i noworoczne.  Z kolei ks. Kanonik Marek Wysiecki, proboszcz parafii pw. Św. Kosmy i Damiana w Okoninie, zwrócił uwagę przybyłych na istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz na wartości nadrzędne, które są swoistymi korzeniami dla całego narodu Polskiego, dlatego nigdy nie należy się ich wyrzekać, ani wstydzić.

Przybyli goście podzielili się opłatkiem, w czasie, gdy kolędy intonowała Klaudia Dziubkowska. Serdecznie dziękujemy Klaudii za coroczną współpracę przy tworzeniu świątecznej atmosfery w czasie gminnych spotkań wigilijnych.

Wójt Gminy Gruta składa serdeczne podziękowania druhom OSP Gruta, za możliwość zorganizowania spotkania w świetlicy OSP i za wszelką okazaną pomoc, oraz przybyłym gościom za poświęcony czas.

Z kolei 13 grudnia Wójt Gminy Gruta spotkał się z pracownikami Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnych instytucji kultury, gdzie życzono sobie owocnej współpracy oraz zdrowia
i pomyślności w nadchodzącym roku.