Sołecka emerytura


W Wiktorowie na zebraniu wiejskim pożegnaliśmy wieloletniego sołtysa Panią Jadwigę Sykut, która przeszła na “sołecką emeryturę”. Pani Jadwiga urząd sołtysa sprawowała przez prawie 30 lat! Z tej okazji Zastępca Wójta Pan Tomasz Groszewski wraz z Sekretarzem Gminy Panią Sabiną Kamińską w imieniu wspólnoty samorządowej gminy Gruta złożyli na ręce byłej Pani Sołtys podziękowania i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia. Na zebraniu wybrano również nowego sołtysa i radę sołecką. Został nim Pan Dawid Kotowicz, którego kandydatura została wybrana praktycznie jednogłośnie. Nowemu sołtysowi oraz całej radzie sołeckiej życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, a także motywacji do pełnienia służby na rzecz Wiktorowa oraz jego całej społeczności.