Ruszyły roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodnej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach.


Ruszyły roboty budowlane związane z modernizacją sieci wodnej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Grucie, Mełnie oraz Plemiętach. Aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z budową spinki pomiędzy SUW w Grucie i Mełnie w celu zapewnienia zabezpieczenia w wodę Mieszkańców gminy na czas remontu stacji. Wartość całości inwestycji wynosi blisko 10 mln zł, z czego 7,6 mln zł pochodzi z otrzymanego w ramach funduszu #PolskiŁad dofinansowania.