„Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .


Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Gruta uzyskała dofinansowanie  w wysokości 619850,47zł  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na realizację  projektu „Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta” .   Projekt ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy oraz utworzenie niewielkiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Realizacja 2 -leniego  projektu zostanie powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grucie.