Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1/2020 oraz 3/2020


Zgodnie z §6 Rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów […], grudziądzkiego, […] podajemy do publicznej wiadomości w/w Rozporządzenie wraz z załącznikiem stanowiącym liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego na terenie poszczególnych obwodów łowieckich.

 

Aktualizacja:

W załączeniu prezentujemy Państwu Rozporzadzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 3/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporzadzenie nr 1/2020 […]