Rozbudowa Żłobka w Nicwałdzie


Trwają prace związane z rozbudową Żłobka Bąbelek w Nicwładzie. W ich rezultacie żłobek zyska nową salę wraz z wyposażeniem oraz zwiększona zostanie o 10 miejsc ilość dzieci objętych opieką Żłobka. Zadanie zostało dofinansowane w ramach rządowego wsparcia Maluch+. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 220 000,00 zł. W ramach inwestycji prócz dobudowy sali przewiduje się m.in. zakup nowego wyposażenia dla dzieci oraz kompleksowy remont elewacji Żłobka.