Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie


Szanowni Mieszkańcy!Rada Lokalnej Grupy Działania “Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję” przyznała Gminie Gruta dofinansowanie na realizację operacji pn. “Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie” w wysokości 77 009,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji zostaną pokryte ze środków własnych budżetu gminy.

W ramach rewitalizacji zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem Dużym w Grucie, polegającej na utworzeniu ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez utworzenie podestu z desek, montażu leżaków betonowych z siedziskiem drewnianym, ławostołów, sztucznych palm oraz robót ziemnych, budowlanych oraz energetycznych.

Z uwagi na  chęć zapewnienia dla Państwa dostępu do plaży w okresie letnim, planowany termin realizacji przedsięwzięcia datuje się na IV kwartał 2021 r.