Remont SUW w Mełnie


Trwają zaawansowane prace budowlane w stacji uzdatniania wody w Mełnie. Zakończono prace ziemne, powstały również już dwa nowe zbiorniki retencyjne i zbiorniki osadowe. W tej chwili trwają roboty modernizacyjne w budynku stacji, która zostanie poddana kompletnej przebudowie. W związku z trwającymi pracami w ostatnich tygodniach pojawiają się częste, czasowe ograniczenia w dostępie do wody pitnej. W dużej mierze przerwy w dostawie wody są konsekwencją prowadzonych na stacji prac. Inwestycja ta ma służyć wszystkim Mieszkańcom, a po jej zakończeniu jakość wody i komfort jej użytkowania będzie na oczekiwanym przez Państwa poziomie.

Przepraszamy za wszelkie problemy i utrudnienia w dostawie wody oraz liczymy na zrozumienie.