Przysięga wojskowa 83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu.


W sobotę, 26 czerwca 2021 roku, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski uczestniczył w ceremonii przysięgi wojskowej 83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Ranga uroczystości została podniesiona do szczebla państwowego poprzez obecność Ministra Obrony Narodowej – Pana Mariusz Błaszczak oraz gen. dyw. Wiesława Kukuły – Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wśród zaproszonych gości ponadto byli m.in. Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Joanna Borowiak – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP. Gospodarzem uroczystości był płk Krzysztof Stańczyk, Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w skład której wchodzi 83. Batalion Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Po przysiędze na placu jednostki wojskowej odbył się piknik militarny. Można było obejrzeć sprzęt bojowy i poczęstować się wojskową grochówką. Powstanie 83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego regionu. Daje to również nowe możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego dla całego powiatu grudziądzkiego.