PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH