Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425


1

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd od km 0+000 do km 1+425

dof. : 629.449,00 zł

Cel: Poprawa bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką. Poprawa i podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej na odcinku 1,425 km poprzez przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd.