Projekt pt. Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących


Udział w projekcie jest bezpłatny!
Poszukujemy osób, które:
– są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo,
– są w wieku 18-65 lat.
– mieszkają na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (oświadczenie).
Proponujemy cykl szkoleń indywidualnych i grupowych (wyjazdowych), wśród których przewidziane są między innymi:
– kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych dla osób niepełnosprawnych,
– zajęcia z obsługi smartfonów, tabletów, specjalistycznego oprogramowania,
– poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
– warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne
– zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
– indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
– płatne staże zawodowe.
Zgłoszenia prosimy kierować:
tel. 796827056
tel. 500634415
Zapraszamy!