Projekt ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa “


Na terenie Gminy Gruta, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie od 01.09. bieżącego roku, trwa realizacja projektu ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa”, który został pozytywnie rozpatrzony w konkursie Inicjuj z FIO 3.0, organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Grupa, która złożyła wniosek o przyznanie mikrodotacji w kwocie 5.000 tysięcy, jest grupą nieformalną, działającą na rzecz dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Osoby zaangażowane w projekt to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły. Patronem grupy zostało Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa. Pomysł powstał dzięki chęciom osób zaangażowanych w minimalizację skutków pandemii wśród młodzieży. Projekt ,,Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa” jest realizowany po to, by młodzi ludzie zaczęli spędzać ze sobą znacznie więcej czasu – częściej rozmawiać i podejmować wspólnie różne aktywności.
Działaniami w projekcie zostają objęci wybrani uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie, m. in. dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Głównym celem projektu jest aktywizacja oraz integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólne spędzanie czasu na biwakach i spotkaniach cyklicznych. Zakończeniem projektu będzie festyn dla lokalnej społeczności.
Główne motywy podjęcia się projektu to odbudowanie więzi społecznych i socjalnych oraz relacji międzyludzkich zaniedbanych na skutek pandemii.
Małgorzata Kwiryng – lider projektu