Pracownicy na Medal!


W dniu 25 maja 2022 roku, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau wraz z Wójtem Gminy Gruta, działając w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał uroczystego wręczenia państwowych odznaczeń – Medali za Długoletnią Służbę w samorządzie.
Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego, pracownicy Urzędu Gminy w Grucie oraz niektórych jednostek organizacyjnych otrzymali wyróżnienia państwowe za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, wynikających z pracy zawodowej. Wszystkim odznaczonym osobom składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i osobistego rozwoju.