Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 23 050 zł


Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.  z siedzibą w Grudziądzu realizuje projekt pn.: „POWER Biznes”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, którzy:

–   zamieszkują lub pracują, w tym uczą się, na terenie Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego;
–  są osobami biernymi zawodowo lub ubogimi pracującymi lub osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych i/lub pracującymi w ramach umów cywilnoprawnych i których wynagrodzenie
– nie  przekraczają wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości  23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące ponad 3 000,00 zł.

Szczegółowe informacje: http://gpk.grudziadz.pl/blog-post/power-biznes/

Siedziba Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ,

Ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, www.gpk.grudziadz.pl,

Punkt konsultacyjny:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

ul. Parkowa 22, tel. 56 643 84 37