Poświęcenie Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie


W dniu 23 sierpnia 2020 roku o godz. 18:00 dokonano uroczystego otwarcia oraz poświęcenia nowej Kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mełnie. W uroczystości wzięli udział m.in. ks. kanonik Henryk Szczodrowski – Dziekan i Proboszcz Parafii w Grucie oraz ks. Tomasz Jankowki – wikariusz Parafii w Grucie, a także Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Zastępcą Tomaszem Groszewskim. W poświęceniu brali udział również przedstawiciele Komitetu Budowy Kapliczki w osobach Pana Henryka Zalewskiego, Pani Bogumiły Drzewoszewskiej, Pani Doroty Piątek, Pani Wiesławy Szlas, Pana Marka Markowskiego oraz Pana Dariusza Wrzesińskiego. Na uroczystości zebrali się równie licznie mieszkańcy Mełna i okolic. Pomysłodawcom i darczyńcom dziękujemy za wkład i zaangażowanie w budowę nowej kapliczki. Organizatorom uroczystości dziękujemy za piękną oprawę wydarzenia. Więcej szczegółów dotyczących uroczystości zostanie przedstawionych w najnowszym Głosie Gruty.