Postęp prac rozbiórkowych starej sali gimnastycznej


Zakończono prace rozbiórkowe starej sali gimnastycznej. Trwa wyrównywanie terenu pod budowę nowego przedszkola. Przypominamy, że obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie budowy