Pośmiertne nadanie stopnia pułkownika Patronowi SP w Grucie