Podziękowanie dla Druhów z OSP Gruta


W dniu dzisiejszym gminę Gruta odwiedził st. bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w celu wręczenia Wójtowi Gminy Gruta podziękowań za udział Druhów z OSP Gruta w akcji gaśniczej składowiska opon w Raciniewie, pow. chełmiński, która miała miejsce w połowie listopada br.

Słowa uznania dla bojowej postawy zastępów OSP Gruta pochodziły od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu – st. bryg. Jacka Kaczmarka. List gratulacyjny z rąk Komendanta odebrał również Pan Krzysztof Ścibior – Sekretarz OSP w Grucie. Strażakom składamy jeszcze raz gratulacje za swoją ofiarność i poświęcenie służbie, jak również podziękowania za udział w tej trudnej akcji.