Podziękowania za owocną współpracę.


W miniony wtorek, 15 lutego 2022 roku na zaproszenie Wójta Gminy Gruta, Urząd Gminy odwiedzili insp. Marcin Zaleśkiewicz – były Komendant KMP w Grudziądzu oraz nadkom. Sylwester Góras ustępujący Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Grudziądzu. Obaj Panowie w ostatnich dniach przeszli w stan zawodowego spoczynku. Spotkanie stało się okazją do podziękowań za owocną współpracę i przyczynienie się obu Panów do odtworzenia się Posterunku Policji w Grucie, jak również do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców gminy. Obu Panom, na nowy etap życia, życzymy dużo odpoczynku oraz składamy życzenia zdrowia oraz realizacji planów i zamierzeń na czas zasłużonej emerytury.