Planowane wyłączenie prądu


Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

19.08.2019 w godz. 0900-1300 Słup 7 obwód 200