Planowane wyłączenie prądu


Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

10.03.2020 w godz. 0830-1430 Annowo 2 obw. 100