Panie szyją maseczki


Do akcji szycia maseczek ochronnych włączają się również Panie ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz Panie z miejscowości Plemięta. Gmina Gruta, aby wesprzeć inicjatywę, sfinansowała zakup materiałów do wykonania maseczek. Maseczki przekazywane są do Szpitala w Grudziądzu oraz do gminnego GOPSu.