Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

W dniu 14 marca 2023 roku na sali narad Urzędu Gminy w Grucie wspólnie z sołtysami uczciliśmy obchodzony w ubiegłą sobotę Dzień Sołtysa. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gruta okolicznościowe życzenia oraz “złoty medal” Super Sołtysa. Spotkanie rozpoczęły życzenia od przedstawicieli władz naszej gminy oraz podziękowania za bardzo dobrą współpracę władz sołeckich samorządem gminy Gruta. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat wspólnych zadań, które będą realizowane w poszczególnych sołectwach w tym roku. Sołtysom i członkom rad sołeckich raz jeszcze dziękujemy za trud pracy, życzymy dużo zdrowia i determinacji do pełnienia tej społecznej funkcji oraz głowy pełnej pomysłów na rzecz rozwoju naszej gminy i jej Mieszkańców

Czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie.

Szanowni Państwo!

W związku z prośbą Zarządu Alter Power Sp. z o.o. informujemy, że w dniach 20-31 marca 2023 roku zaplanowano czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie. W związku z powyższym może niestety wystąpić okresowo zwiększona uciążliwość odorowa w najbliższej okolicy biogazowni. Jednocześnie informujemy, iż spółka zadeklarowała że dołoży wszelkich starań aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki tych działań.

Dotacja na utylizację azbestu w 2023 roku

Wójt Gminy Gruta informuje o możliwości uzyskania dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku.
W związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór i utylizację w/w wyrobów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta.
Ponadto informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta oraz w wersji elektronicznej pod poniższą informacją.

Załączniki

Odwierty geotechniczne w naszej gminie

Szanowni Państwo!
Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy TRAKT w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S5 Wirwajdy – Nowy Marzy informujemy, że od 30.01.2023 r. wykonywane są na terenie Gminy Gruta badania geotechniczne w celu opracowania Studium geologiczno-inżynierskiego wszystkich wariantów przebiegu S5 dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestorem jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA oddział w Bydgoszczy.