Osobiste gratulacje dla kolarzy z Sekcji Kolarskiej Omega Gruta

Miło nam jest poinformować, że kolarze z gminy Gruta odnoszą kolejne sukcesy. W tym roku tytuł Mistrzostw Polski osiągnęło trzech kolarzy — wychowanków Sekcji Kolarskiej Omega Gruta działającej przy GLKS w Grucie. Wśród laureatów należy wymienić Maję Tracką—lat 16, juniorkę młodszą, zawodniczkę wyścigów na torze i szosie, która tytuł Mistrza Polski uzyskała aż w 5 kategoriach, Kaję Bonas—lat 16, juniorkę młodszą, zawodniczkę wyścigów na torze, posiadającą tytuł Mistrza Polski w 3 wyścigach oraz Michała Rząca—lat 17, juniora który w roku 2020 uzyskał aż 3 tytuły mistrzowskie w różnych kategoriach. Kolarzy wraz z rodzinami i opiekunami zaproszono w dniu 14 grudnia 2020 roku do Urzędu Gminy w Grucie, gdzie czekały na nich osobiste gratulacje Wójta Gminy Gruta oraz miła gratyfikacja finansowa za sportową promocję gminy. Raz jeszcze składamy naszym Mistrzom oraz ich trenerom najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w sporcie. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sportem do kontaktu z klubami sportowymi.

Montaż serca na plastikowe nakrętki w naszej Gminie

W dniu dzisiejszym przed Gminną Biblioteką Publiczną w Grucie zamontowane zostało serce Fundacji „Złotowianka” na plastikowe nakrętki. Zamówione przez władze gminy serce zostało opatrzone herbem gminy Gruta i stało się symbolem solidarności mieszkańców gminy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, będącymi podopiecznymi Fundacji. Pierwsze nakrętki już zostały wrzucone – “chrzest bojowy” zapoczątkowała Pani Ania Fabrykiewicz – Dyrektor GBP. Zapraszamy ludzi dobrej woli do wypełnienia „wnętrza” Naszego serca nakrętkami, które zamiast wylądować na wysypisku, mogą dostać drugie życie i ofiarować je innym.

Termomodernizacja budynku gospodarczego OSP Gruta

W dniu 30 listopada 2020 roku zakończono projekt pn. “EKO-Strażak 2020”. Projekt polegał na termomodernizacji istniejącego budynku gospodarczego należącego do OSP Gruta poprzez docieplenie przegród wewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosła 13.650,00 zł. Projekt wsparł Wójt Gminy Gruta oraz Radni Gminy Gruta poprzez dotację celową, która opiewała na kwotę 5.850,00 zł. Pozostały koszt inwestycji został pokryty z budżetu, którym dysponuje OSP Gruta.
Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 21 tys. złotych.
Prace zostały wykonane systemem gospodarczym za pośrednictwem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej Urzędu Gminy Gruta oraz za pośrednictwem druhów z OSP Gruta.
Wszystkim strażakom pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i życzymy dalszego rozwoju jednostki.

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku – otwórz

Wersja edytowalna wniosku – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy – otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Padł kolejny rekord!!!

Szanowni Mieszkańcy!
Padł kolejny rekord!!! Gmina Gruta jeszcze nigdy w swojej historii nie otrzymała tak dużego jednorazowego dofinansowania do inwestycji! Niemożliwe stało się możliwe!
Z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych władze gminy otrzymały rekordowe dofinansowanie w wysokości 4,7 mln złotych na budowę nowego Przedszkola Samorządowego w Grucie. Nowoczesny kompleks dla minimum 150 dzieci, powstanie obok SP w Grucie, zgodnie z prezentowaną wcześniej wizualizacją. Otrzymane dofinansowanie jest jednym z największych w województwie kujawsko-pomorskim! To motywuje do dalszej ciężkiej pracy na rzecz Naszej Gminy i jej Mieszkańców! Więcej informacji na https://www.facebook.com/hashtag/czaslokalnychinwestycji  oraz pod linkiem: https://www.facebook.com/…/pcb…/3577445125704922/

Podziękowanie dla Druhów z OSP Gruta

W dniu dzisiejszym gminę Gruta odwiedził st. bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w celu wręczenia Wójtowi Gminy Gruta podziękowań za udział Druhów z OSP Gruta w akcji gaśniczej składowiska opon w Raciniewie, pow. chełmiński, która miała miejsce w połowie listopada br.

Słowa uznania dla bojowej postawy zastępów OSP Gruta pochodziły od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu – st. bryg. Jacka Kaczmarka. List gratulacyjny z rąk Komendanta odebrał również Pan Krzysztof Ścibior – Sekretarz OSP w Grucie. Strażakom składamy jeszcze raz gratulacje za swoją ofiarność i poświęcenie służbie, jak również podziękowania za udział w tej trudnej akcji.

Remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Wiktorowie

Kończy się remont posadzki w świetlicy wiejskiej w Wiktorowie. To ponad 120 m2 powierzchni. Po starej drewnianej podłodze nie ma śladu, zastąpiła ją nowa, docieplona warstwa wylewki betonowej na której układane są nowe płytki. Prace wykonujemy system gospodarczym za pośrednictwem pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. Zakup materiałów został w większości sfinansowany ze środków sołeckich. Dziękujmy Pani Sołtys za znakomitą współpracę.

 

Wspieraj seniora

Przypominamy, że gmina Gruta w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, realizuje program „Wspieraj Seniora”.
W ramach w ramach tej pomocy już 33 seniorów z naszej gminy, samotnie zamieszkujących, otrzymują bezpłatnie ciepły posiłek przygotowany przez stołówkę szkolną w Grucie, który jest im codziennie dostarczany przez pracownika Urzędu Gminy. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, sołtysów, radnych, aby informowali Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie o osobach starszych, samotnych, które wymagały by takiego wsparcia, a go nie otrzymują. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 56 46 58 734 lub na specjalnej infolinii – 22 5051111.

GRUTA. GMINA PEŁNA PERSPEKTYW.

GRUTA. GMINA PEŁNA PERSPEKTYW.
Pod patronatem takiego hasła powstały nowe materiały promocyjne gminy Gruta – kalendarze ścienne i podkłady biurowe z logo i pięknymi zdjęciami naszej gminy, które będą reprezentowały ją na zewnątrz. Wraz z kalendarzami Naszym partnerom i współpracownikom zostaną przedstawione nowe plany i pomysły na rozwój gminy Gruta na nadchodzący Nowy 2021 Rok. Materiały zostaną przekazane do najważniejszych instytucji i organizacji, z którymi władze gminy tworzą nową perspektywę rozwoju.