Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej

Wójt Gminy Gruta informuje o naborze w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku poniżej, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce: Inne/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych

Grypa ptaków w Kujawsko-Pomorskiem

W piątek 8 stycznia 2021 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o wykryciu ogniska ptasiej grypy w regionie. Wirus dotarł do fermy indyków w Linowie w powiecie grudziądzkim.

W piątek rano (8.01.2021) wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym

 • teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby, określono jako zapowietrzony.
 • obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą i obejmuje on również część powiatów: brodnickiego oraz wąbrzeskiego.

Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.

Ptasia grypa: Obszar zapowietrzony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Linowo i Rychnowo w gminie Świecie nad Osą
 • Boguszewo i Słup – gmina Gruta

Ptasia grypa: Obszar zagrożony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Kitnówko, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Świecie nad Osą, Szarnoś i Widlice w gminie Świecie nad Osą, powiat grudziądzki
 • Bogdanki, Jakubkowo, Łasin, Nowe Mosty, Przesławice, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie w gminie Łasin, powiat grudziądzki
 • Annowo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno, Okonin, Orle i Salno – w gminie Gruta, powiat grudziądzki
 • Czeczewo, Gołębiewo, Nowy Dwór, Radzyń Chełmiński, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo i Zakrzewo w gminie Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki
 • Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłnowo-Zamek i Szczepanki w gminie Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki
 • Blizno, Blizienko i Szczuplinki w gminie Książki, powiat wąbrzeski

Nakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków to m.in.:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, aby uniemożliwić im kontakt z innymi ptakami
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące

Zakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym to m.in.:

 • przemieszczania drobiu
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody powiatowego lekarza weterynarii (tylko na zapowietrzonym)
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę
 • organizowania polowań na ptaki łowne
 • organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu lub innych ptaków (obszar zagrożony)

Obowiązuje co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i odkażania ogniska na obszarze zapowietrzonym, co najmniej 30 dni na obszarze zagrożonym.

W załączeniu Rozporządzenie nr 1/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu.

żródło: Gazeta Pomorska

 

Informacja dot. Pomocy Prawnej

Starosta Grudziądzki informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r., do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy  prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod numerem telefonu: 56 45 14 408, (w przypadku braku odpowiedzi na nr 56 45 14 400) lub wysłać prośbę o poradę na adres e-mail: bip@powiatgrudziadzki.pl

Wizyta przedszkolaków w GCK

22.12.2020 r. przedszkolaki z terenu gminy Gruta odwiedziły Szopkę Bożonarodzeniową w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Pomimo mało świątecznej pogody, oprócz zwiedzania gminnej szopki, dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie w świątecznej ramce i… spotkać trzech “Mikołajów”, tj. Wójta Gminy Gruta – Waldemara Kurkowskiego, Z-cę Wójta – Tomasza Groszewskiego oraz Panią Mikołajową Dyrektor GCK – Hannę Szumotalską. Mikołajowie rozdali dzieciom słodycze, a przy okazji odebrali zamówienia na świąteczne prezenty od dzielnych przedszkolaków. Wesołe miny naszych najmłodszych mieszkańców mówiły same za siebie!!! Jeszcze raz składamy wszystkim życzenia Wesołych Świąt!

Odebranie promesy finansowej na kwotę 4,7 mln złotych

21.12.2020 r. Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski odebrał z rąk parlamentarzystów – Pani Poseł Joanny Borowiak oraz Pani Poseł Anny Gembickiej, a także z rąk Pana Józefa Ramlau – Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego promesę finansową na kwotę 4,7 mln złotych przyznaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskana kwota jest rekordową w jednorazową kwotą pozyskaną przez gminę Gruta w jej historii. Przypomnijmy, że dofinansowanie zostanie przeznaczone w całości na inwestycję związaną z budową nowoczesnego centralnego przedszkola samorządowego. Przekazana pula dofinansowania została już zaksięgowana na koncie gminy Gruta. Rozpoczęcie budowy już w przyszłym roku!

 

 

Koronawirus – zestawie aktualnych informacji