Ogłoszenie


GMINA GRUTA INFORMUJE, IŻ STAWKI OPŁATY
ZA ODPADY KOMUNALNE NA ROK 2016, TERMIN PŁATNOŚCI
ORAZ KONTO BANKOWE NIE ULEGŁO ZMIANIE.