Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej


Wójt Gminy Gruta informuje o naborze w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku poniżej, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce: Inne/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych