OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Data opublikowania: 31.12.2019 g. 12:03

Ogłoszenie nr 639351-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Gminna Spółka Wodna w Grucie: Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy