Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert), Nazwa zadania: Wyjazd integracyjny: Pejzaże naszego województwa.