Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożone] w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „EMPIRIA” Okonin, Okonin, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet