Ogłoszenie dot. terminu sesji


OGŁOSZENIE

Informuję o zmianie terminu sesji, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2018, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także na której odbędzie się debata nad raportem. Sesja odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta.

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą zabrać głos wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grucie w Biurze Rady, pok. 6 do dnia  26 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Raport o stanie Gminy Gruta oraz formularz zgłoszenia do debaty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także w Biurze Rady Gminy, pok. 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

(-) Piotr Dyś