Odwierty geotechniczne w naszej gminie


Szanowni Państwo!
Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy TRAKT w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S5 Wirwajdy – Nowy Marzy informujemy, że od 30.01.2023 r. wykonywane są na terenie Gminy Gruta badania geotechniczne w celu opracowania Studium geologiczno-inżynierskiego wszystkich wariantów przebiegu S5 dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestorem jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA oddział w Bydgoszczy.